Rangoon Nagara Viduthi,
180, Coral Merchant Street,
Mannady, Chennai - 600 001.
Email : info@nagaratharikkiyasangam.org.

 Contact Us

Nagarathar Ikkiya Sangam
Rangoon Nagara Viduthi
180, Coral Merchant Street
Mannady, Chennai - 600 001.
Email: info@nagaratharikkiyasangam.org

K.Kannappen (V.KN.)
Secretary, Nagarathar Ikkiya Sangam
No.4, Sir C.P.Ramasamy Road
Alwarpet, Chennai - 600018.
Phone: 044-24991019
Mobile: 9282106030
Email: kannappen@hotmail.com

Devakottai SM.Lakshmanen (Somle)
4A, Indian Bank Colony
Vallalar Street, Padmanabhanagar
Choolaimedu, Chennai - 600094.
Phone: 044 - 23611949
Mobile: 9282107518
Email: somle@nagarathar.net